SAP SD - Satış Dağıtım

SAP SD - SATIŞ DAĞITIM UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


MÜŞTERİ ANA VERİLERİ

·         XD01 - Müşteri yarat (merkezi)

·         XD02 - Müşteriyi değiştir (merkezi)

·         XD03 - Müşteriyi görüntüle (merkezi)

·         XD04 - Müşteri değişiklikleri (merkezi)

·         XD05 - Müşteri blokajı (merkezi)

·         XD06 - Müşteri silinmek üzere işaretle (merkezi)

SATIŞ TEKLİF

·         VA21 - Teklif yarat

·         VA22 - Teklifi değiştir

·         VA23 - Teklifi görüntüle

·         VA25 - Teklif listesi

KOŞUL TÜRLERİ

·         VK11 - Koşul yarat

·         VK12 - Koşulu değiştir

·         VK13 - Koşulu görüntüle

SATIŞ SİPARİŞİ

·         VA01 - Müşteri siparişi yarat

·         VA02 - Müşteri siparişini değiştir

·         VA03 - Müşteri siparişini görüntüle

·         VA05 - Sipariş listesi

TESLİMAT

·         VL01N - Müşteri sprş.için gön.teslimat yarat

·         VL02N - Gönderilen teslimatı değiştir

·         VL03N - Gönderilen teslimatı görüntüle

·         VL06G - Gön.teslimatlar için MÇ listesi

·         VL06P - Çekilecek gön.teslimatların listesi

·         VL10A - Svk.tarihi gelen mştr.siparişleri

·         VL10C - Svk.tarihi gelen sprş.kalemleri

·         VL10E - Svk.tarihi gelen sipariş termin st.

·         VL10H - Sevkiyatı yapılması gereken kalemler

·         VL09 - İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı

SATIŞ-MÜŞTERİ FATURASI

·         VF01 - Faturalama belgesi yarat

·         VF02 - Faturalama belgeleri değişikliği

·         VF03 - Faturalama belgeleri görüntüsü

·         VF04 - Ftrl.blg.iş lst.işlemesi

·         VF05 - Faturalama belgeleri listesi

·         VF11 - Faturalama belgeleri ters kaydı

·         FBL5N - Müşteri münferit kalemleri