SAP HR - İnsan Kaynakları

SAP HR - İNSAN KAYNAKLARI UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


KONU BAŞLIKLARI

·         PERSONEL YÖNETİMİ

·         ORGANİZASYON YÖNETİMİ

·         BORDRO YÖNETİMİ

·         ZAMAN YÖNETİMİ

·         MUHASEBE ENTEGRASYONU

·         PERFORMANS YÖNETİMİ

·         KARİYER VE YEDEKLEME YÖNETİMİ

·         NİTELİK VE YETKİNLİK YÖNETİMİ

·         İŞE ALIM YÖNETİMİ

·         EĞİTİM YÖNETİMİ

·         SEYAHAT YÖNETİMİ

 

PERSONEL YÖNETİMİ

Personel İşlemler Dizisi

·         Personel kartı açma - PA40

·         Personel kartı kapatma - PA40

·         Organizasyon değişikliği - PA40

·         Pozisyon/Unvan değişikliği - PA40

·         Bölüm değişikliği - PA40

·         Nakil işlemleri - PA40

·         İşe giriş tarihinin değiştirilmesi - PA41

·         İşten çıkış tarihinin değiştirilmesi - PA41

·         Personel alanı değişikliği - PA40/PA41

·         Personel alt alanı değişikliği - PA40/PA41

·         Çalışan grubu değişikliği - PA40/PA41

·         Çalışan alt grubu değişikliği - PA40/PA41

Personel Ana Verileri

·         Personel bilgi tipinin silinmesi - PU00/PA30

·         Personel kartının silinmesi - PU00/PA30

·         Kişiye ilişkin verilerin bakımı - 0002 BT

·         Tanıtıcılar (Kimlik/Ehliyet/Pasaport) - 0770 BT

·         Aile bilgileri bilgi tipi bakımı - 0021 BT

·         Adresler bilgi tipi bakımı - 0006 BT

·         Eğitim bilgi tipi bakımı - 0022 BT

·         Tarih verileri bakımı - 0041 BT

·         İletişim bilgi tipi bakımı - 0105 BT

Diğer Ana Veriler

·         Sözleşme bileşenleri – 0016 BT

·         Termin izleme – 0019 BT

·         Nitelikler yetkinlikler – 0024 BT

·         Dahili sağlık hizmetleri – 0028 BT

·         İşletme içi veriler – 0032 BT

·         Üyelikler – 0057 BT

·         Askerlik bilgisi – 0081 BT

·         İş Kazaları – 0778 BT

·         Diğer/önceki işverenler – 0885 BT

Toplu Veri Aktarım

·         Personel ana verileri hızlı giriş – PA70

·         Zaman yönetimi hızlı giriş – PA71

·         Toplu veri aktarım programı - LSMW

 

ORGANİZASYON YÖNETİMİ
Organizasyon Ana Verileri

·         Organizasyon şemasının yaratılması - PPOME/PP01

·         Kök organizasyon birimin oluşturulması - PPOCE

·         Organizasyon birimi yaratılması (O) - PPOME/PP01

·         Organizasyon biriminin sınırlandırılması – PPOME/PP01

·         Masraf yeri tayini (K) - PPOME/PP01

·         Pozisyon – Unvan yaratılması (S) – PPOME/PP01

·         Pozisyon – Unvan sınırlandırılması - PPOME/PP01

·         İş kataloğu yaratılması (C) – PPOME/PP01

·         Pozisyon – İş bağlantısının kurulması – PPOME/PP01

·         İş ailesinin kataloğu (JF) – HRTMC_PPOM/PP01

·         İş Ailesi – İş – Pozisyon bağlantıları (JF-C-S) - HRTMC_PPOM/PP01

·         Birim – Pozisyon – İş bağlantıları (O-S-C) – PPOME/PP01

 

BORDRO YÖNETİMİ
Bordro Ana Verileri

·         Ücret türlerinin girilmesi

·         Temel ödemeler – 0008 BT

·         Yinelenen ödemeler/kesintiler – 0014 BT

·         BES Bireysel Emeklilik girişlerinin yapılması – 0014 BT

·         Ek ödemeler/kesintiler – 0015 BT

·         Avans/İkramiye bilgilerinin girilmesi – 0015 BT

·         Banka bilgileri – 0009 BT

·         Vergi ve SSK Bilgileri - 0769 BT

·         EK alanlar – 0771 BT

·         Masraf Dağıtımı – 0027 BT

Bordro

·         Bordro çalıştırması - PC00_M47_CALC

·         Simülasyon bordro - PC00_M47_CALC_SIMU

·         Bordro sonuçlarının kontrolü – PC_PAYRESULT

·         Bordro ücret türlerinin kontrolü – PC_PAYRESULT

·         Bordro sonuçları tablosu RT Table - PC_PAYRESULT

·         Bordro sonuçlarının silinmesi – PU01

·         Bordro yönetim kaydı – PA03

·         Bordroyu onayla - PC00_M99_PA03_RELEA

·         Düzeltme onayı - PC00_M99_PA03_CORR

·         Bordro'dan çıkış - PC00_M99_PA03_END

Muhasebe Kaydı

·         FI/CO'ya kayıt

·         Kayıt çalıştırması yarat - PC00_M99_CIPE

·         Kayıt çalıştırmasını düzenle - PCP0

·         Muhasebe ters kaydı - PCP0

İcmal

·         İcmal Raporu - PC00_M47_IC01

·         İcmal Uyarlama Tablosu - PC00_M47_IC00

 

ZAMAN YÖNETİMİ
Zaman Yönetimi Ana Verileri

·         Vardiya - Planlanan çalışma süresi – 0007 BT

·         Çalışma programları – 0007 BT

·         Pozitif/Negatif zaman yönetimi – 0007 BT

·         Zaman verileri giriş bilgileri – 0050 BT

·         Vekaletler – 2003 BT

·         Yıllık izin kotaları – 2006 BT

·         Devamsızlık kota bilgisi - PT_QTA10

·         Devamsızlıklar – 2001 BT

·         Fazla mesai/Devam kotaları - 2007 BT

·         Fazla mesai/Ödeme belgeleri – 2010 BT

·         Zaman olayları – 2011 BT

·         Puantaj işlemleri - PDKS

·         Yıllık takvim – 2050 BT

·         Aylık takvim – 2051 BT

 

NİTELİKLER VE YETKİNLİK YÖNETİMİ
Nitelikler ve Yetkinlikler

·         Nitelik kataloglarının oluşturulması - OOQA

·         Nitelik gruplarının oluşturulması - OOQA

·         Niteliklerin oluşturulması - OOQA

·         Nitelik ölçeklerinin oluşturulması - OOHAP_VALUE_TYPE

·         Nitelik tanımlamalarının yapılması - OOQA

·         Niteliklerin personel kartına atanması – PPPM/PA30

·         Niteliklerin pozisyona atanması – PPPM

·         Nitelikler raporu - PPPE_SEARCH_FOR_Q

 

KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer ve Yedekleme

·         Kariyer planlaması – PPCP

·         Yetkinlikler/Profiller – PEPP

·         Yetkinlik/Profil karşılaştırması - PEPM

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

·         Eğitim kataloğunun oluşturulması – OOC3

·         Eğitim kaydı yaratma – PSV2

·         Katılımcı ekleme – PSV1

·         Katılımcı listesi - S_PH9_46000434

·         Devam listesi - S_PH9_46000433

·         Katılımcının eğitim tarihçesi - S_PH9_46000431

 

İŞE ALIM YÖNETİMİ

·         Aday hızlı giriş – PB10

·         Aday ana veri görüntüleme – PB20

·         Aday ana veri bakımı – PB30

·         Adam durumu güncelle – PB40

 

RAPORLAR
Personel Raporları

·         Rapor şablonlarının oluşturulması

·         Rapor varyantları, sütun konfigürasyonlarının oluşturulması

·         Ad-hoc raporlama aracı – PQAH

·         S_AHR_61016369 - Çalışan listesi

·         S_PH9_46000223 - İşe girişler/işten ayrılmalar

·         S_PH9_46000222 - Aile üyeleri

·         S_PH0_48000450 - Terminlere genel bakış

·         S_PH9_46000216 - Hizmet yılları

·         S_PH9_46000221 - Doğum günü listesi

·         S_AHR_61016374 – Uyruklar

Organizasyon Raporları

·         S_AHR_61016513 - Kişilerle rapor yapısı

·         S_AHR_61016512 - Kişiler olmadan rapor yapısı

·         S_AHR_61016509 - Boş pozisyonlar

·         S_AHR_61016502 - Mevcut pozisyonlar

·         S_AHR_61016491 - Mevcut organizasyon birimleri

·         S_AHR_61016495 - Kişilerle organizasyon planı

·         S_AHR_61016497 - Mevcut işler

·         S_AHR_61016498 - İş planı – Pozisyon

·         S_AHR_61016499 - İş tanımları

·         S_AHR_61016500 - İşler için görev tanımı

Seyahat Yönetimi Raporları

·         S_AHR_61016406 - Kim nerede?

·         S_AHR_61016401 - Seyahat için çerçeve veriler/seyahat toplamları

·         S_AHR_61016402 - Seyahat kalemleri