SAP PM - Bakım Onarım

SAP PM - BAKIM ONARIM UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


TEKNİK BİRİM ANA VERİ SÜRECİ

·         IL01 - Teknik Birim Yaratma

·         IL02 - Teknik Birim Değiştirme

·         IL03 - Teknik Birim Görüntüleme

·         IL04 - Teknik Birim Yaratma - Liste Girişi

·         IL05 - Teknik Birim Değiştirme

·         IH06 - Teknik Birim Listesi

·         IH01 - Teknik Birim Yapı Görüntüsü

EKİPMAN ANA VERİSİ SÜRECİ

·         IE01 - Ekipman Ana Verisi Yaratma

·         IE02 - Ekipman Ana Verisi Değiştirme

·         IE03 - Ekipman Ana Verisi Görüntüleme

·         IE10 - Ekipman Ana Verisi Yaratma

·         IE05 - Ekipman Ana Verisi Değiştirme

·         IH08 - Ekipman Ana Verisi - Listeleme

·         IE07 - Ekipman Ana Verisi Görüntüleme (Çoklu Seçim)

·         IH03 - Ekipman Yapı Görüntüsü

·         IE02 - Ekipman Ana Verisi Silmek Üzere İşaretleme

SAYAÇ ANA VERİSİ SÜRECİ

·         IK01 - Ekipmana Ait Sayaç Oluşturma

·         IK02 - Ekipmana Ait Sayaç Değiştirme

·         IK03 - Ekipmana Ait Sayaç Görüntüleme

·         IK08 - Sayaç Listesi

ÖLÇÜM BELGELERİ

·         IK11 - Ölçüm Belgesi Oluşturma

·         IK12 - Ölçüm Belgesi Değiştirme

·         IK13 - Ölçüm Belgesi Görüntüleme

·         IK31 - Ölçüm Değer Girişi Listesi Oluşturma

·         IK32 - Ölçüm Değer Girişi Listesi Değiştirme

·         IK33 - Ölçüm Değer Girişi Listesi Görüntüleme

·         IK34 - Toplu Giriş - Giriş Listesi Aracılığıyla

·         IK17 - Ölçüm Belgeleri Listesi - Değiştirme

·         IK18 - Ölçüm Belgeleri Listesi - Görüntüleme

EKİPMAN ÜRÜN AĞACI ANA VERİSİ SÜRECİ

·         IB01 - Ekipman Ürün Ağacı Yaratma

·         IB02 - Ekipman Ürün Ağacı Değiştirme

·         IB03 - Ekipman Ürün Ağacı Görüntüleme

·         IH03 - Ekipman Yapı Görüntüsü

BO İŞ YERİ ANA VERİSİ SÜRECİ

·         IR01 - BO İş Yeri Yaratma

·         IR02 - BO İş Yeri Değiştirme

·         IR03 - BO İş Yeri Görüntüleme

·         CR05 - İş Yeri Listesi

·         CR06 - İş Yerlerinin Masraf Yerlerine Atanması

ARIZİ BAKIM SÜRECİ

·         IW21 - Arızi Bildirimi Açılması

·         IW22 - Arızi Bildirimi Değiştirilmesi

·         IW23 - Arızi Bildirimi Görüntülenmesi

·         IW28 - Arızi Bildirimlerinin Listelenmesi

·         IW34 - Açılmış Olan Bildirimin Bakım Departmanı Tarafından Bakım Onarım Siparişine Dönüştürülmesi

(Personel ve Zaman Planlaması)

·         IW31 - Masraf Yükleme Kuralının Oluşturulması

·         IW32 - Masraf Yükleme Kuralının Kontrolü

·         IW32 - BO Siparişinin Onaylanması

·         IW38, IW39 - BO Siparişlerinin Listelenmesi

·         IW49N - Bakım Onarım Sipariş ve İşlemlerinin Görüntülenmesi

·         IW42 - Yapılan İşe İlişkin Bilgilerin Girilerek Teyit Verilmesi (Zaman, Neden Kodları vb.)

·         IW41 - Bakım Onarım Siparişleri İçin Teyit Verilmesi

·         IW45 - Bakım Onarım Sipariş İptali İçin Teyit Verilmesi

·         IW43 - Bakım Onarım Sipariş Görüntüleme İçin Teyit Verilmesi

·         IW47 - Teyitlerin Listelenmesi

·         IW3D - Bakım Onarım Siparişlerini Yazdırma

·         IW31 - Bildirim Gerekmeyen Durumlarda Doğrudan BO Siparişi Açılması

·         IW32 - Bildirim Gerekmeyen Durumlarda Doğrudan BO Siparişi Değiştirilmesi

·         IW33 - Bildirim Gerekmeyen Durumlarda Doğrudan BO Siparişi Görüntülenmesi

·         IW49 - Bakım Onarım Sipariş İşlemlerinin Görüntülenmesi

·         IW34 - Bildirime İlişkin Bakım Onarım Siparişi Açılması

·         IW37N - SAT İçeren Siparişlerin Listesi

·         IW3M - Sipariş İçin Mal Hareketleri Listesi

·         MMBE - Stoklu Malzemelere Genel Bakış

ARIZİ BAKIM SÜRECİ (YEDEK PARÇA TÜKETİMİ İLE)

·         IW21 - Arızi Bildirimi Açılması

·         IW28 - Arızi Bildirimlerinin Listelenmesi

·         IW34 - Açılmış Olan Bildirimin Bakım Departmanı Tarafından Bakım Onarım Siparişine Dönüştürülmesi

(Personel, Zaman ve Yedek Parça Planlaması)

·         IW31 - Masraf Yükleme Kuralının Oluşturulması

·         IW32 - Masraf Yükleme Kuralının Kontrolü

·         IW32 - BO Siparişinin Onaylanması

·         MMBE - Tüketimi Planlanan Yedek Parçanın Depo Stok Kontrolü

·         MIGO - BO Siparişine İstinaden Depodan Yedek Parça Tüketimi

·         IW42 - Yapılan İşe İlişkin Bilgilerin Girilerek Teyit Verilmesi (Zaman, Hasar Neden Kodları vb.)

·         IW47 - Teyitlerin Listelenmesi

·         MMBE - Tüketilen Yeden Parçanın Depo Stok Kontrolü

·         IW32 - Malzeme Belgelerinin, Verilen Teyitlerin ve Oluşan Fiili Masrafların İncelenmesi

ARIZİ BAKIM SÜRECİ - SAT TETİKLENMESİ

·         IW31 - BO Siparişi Açılması

·         IW31 - İşlemler Tabında PM02 Denetim Anahtarı ile BO Siparişi İçinden SAT Oluşturulması

·         IW31 - Masraf Yükleme Kuralının Kontrolü, Siparişin Onaylanması ve Kaydedilmesi

·         IW37N - SAT İçeren BO Siparişlerinin Görüntülenmesi

·         ME51N - Sipariş No ile Doğrudan SAT Açılması

·         IW32 - Belge Akışının Kontrol Edilmesi

PLANLI BAKIM (ZAMAN BAZLI) ANA VERİLERİ & SÜRECİ

·         IP11 - Bakım Stratejisi Oluşturma

·         IA05 - İş Planı Oluşturma

·         IA06 - İş Planı Değişikliği

·         IA07 - İş Planı Görüntüleme

·         IA08, IA10 - İş Planı Listesi

·         IP42 - Bakım Planı Oluşturulması

·         IP02 - Bakım Planı Değişikliği

·         IP03 - Bakım Planı Görüntülemesi

·         IP06 - Bakım Kalemi Görüntülenmesi

·         IP15, IP16, IP17, IP18 - Bakım Planı Listesi

·         IP25 - Bakım Planı Silmek Üzere İşaretlenmesi

·         IP10, IP30 - Bakım Planı Terminlemesi (Münferit, Toplu)

·         IP19, IP24 - Bakım Planı Terminlerine Genel Bakış

·         IW38 - Sistem Tarafından Açılan Planlı Bakım Siparişlerinin Listelenmesi 

·         IW32 - Planlı Bakım Siparişlerinin Planlanması, Onaylanması

·         IW32 - BO Siparişlerinin Masraf Yükleme Kuralı Bakımının Yapılması 

·         IW42 - BO Siparişlerine Teyit Verilmesi

·         IW42, IW32 - BO Siparişlerinin Teknik Tamamlamasının Yapılması

PLANLI BAKIM ANA VERİLERİ & SÜRECİ (PERFORMANS BAZLI)

·         IP11 - Bakım Stratejisi Oluşturma

·         IA05 - İş Planı Oluşturma

·         IA06 - İş Planı Değişikliği

·         IA07 - İş Planı Görüntüleme

·         IA08, IA10 - İş Planı Listesi

·         IP42 - Bakım Planı Oluşturulması

·         IP02 - Bakım Planı Değişikliği

·         IP03 - Bakım Planı Görüntülemesi

·         IP15, IP16, IP17, IP18 - Bakım Planı Listesi

·         IP25 - Bakım Planı Silmek Üzere İşaretlenmesi

·         IP10, IP30 - Bakım Planı Terminlemesi (Münferit, Toplu)

·         IP19, IP24 - Bakım Planı Terminlerine Genel Bakış

·         IW38 - Sistem Tarafından Açılan Planlı Bakım Siparişlerinin Listelenmesi 

·         IW32 - Planlı Bakım Siparişlerinin Planlanması, Onaylanması

·         IW32 - BO Siparişlerinin Masraf Yükleme Kuralı Bakımının Yapılması 

·         IW42 - BO Siparişlerine Teyit Verilmesi

·         IW42, IW32 - BO Siparişlerinin Teknik Tamamlamasının Yapılması

MALZEME YENİLEME SÜRECİ

·         IW81 - Arızalı Statüsündeki Malzeme İçin Yenileme İş Emri Açılması, Planlaması, Onaylanması - Bakım

·         IW81 - Yenileme Siparişinin Masraf Yükleme Kuralı Bakımının Yapılması, Kontrolü

·         MIGO - Varsa Tamir İçin Kullanılan Yedek Parçaların Yenileme Siparişine İstinaden Depo Sorumlusu Tarafından Tüketilmesi, Arızalı Statüsündeki Parçanın Stoktan Çıkışı

·         IW42 - Yenileme Siparişine Aktivite Teyidinin Verilmesi

·         IW32 - Malzeme Belgelerinin, Verilen Teyitlerin ve Oluşan Fiili Masrafların İncelenmesi

·         MMBE - Yenileme Sürecine Konu Olan Malzemenin Depo Stoklarının Kontrolü

·         IW8W - Tamir Edilen Malzeme İçin Yedek Parça Deposuna Tamirli Statüsünde Mal Girişinin Yapılması

·         MMBE - Yenileme Sürecine Konu Olan Malzemenin Depo Stoklarının Kontrolü

LSMW TOPLU ANA VERİ AKTARIMI (EKİPMAN OLUŞTURMA)

·         LSMW - Toplu Veri Aktarım Programı

TEMEL PM UYARLAMALARI

PM TABLOLARI