SAP MM - Malzeme Yönetimi

SAP MM - MALZEME YÖNETİMİ UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


ANA VERİLER

MALZEME ANA VERİLERİ

·         MM01 - Malzeme & yarat

·         MM02 - Malzeme & değiştir

·         MM03 - Malzeme & görüntüle

·         MM04 - Malzeme değişiklik belgelerinin görüntülenmesi

·         MM06 - Silinecek malzemeyi işaretle

Malzeme Ana Verileri Raporları

·         MM60 - Malzeme listesi raporu

SATICI ANA VERİLERİ

·         XK01 - Satıcı yarat (merkez)

·         XK02 - Satıcıyı değiştir (merkez)

·         XK03 - Satıcıyı görüntüle (merkez)

·         XK04 - Satıcı değişiklikleri (merkez)

·         XK05 - Satıcı blokajı (merkezi)

·         XK06 - Satıcıyı silmek üzere işaretle (mkz)

Satıcı Ana Verileri Raporları

·         MKVZ - Satıcılar listesi: Satın Alma

BİLGİ KAYDI ANA VERİLERİ

·         ME11 - Bilgi kaydı yaratılması

·         ME12 - Bilgi kaydını değiştir

·         ME13 - Bilgi kaydını görüntüle

·         ME14 - Bilgi kaydının değiştirilmesi

·         ME15 - Bilgi kaydı için silme işareti

Bilgi Kaydı Ana Verileri Raporları

·         ME1M - Malzemeye ilişkin bilgi kayıtları

·         ME1L - Satıcılara ilişkin bilgi kayıtları

 

SATIN ALMA TALEBİ - SAT

·         ME51N – Satın Alma talebi yarat

·         ME52N – Satın Alma talebini değiştir

·         ME53N – Satın Alma talebini görüntüle

Satın Alma Talebi Raporları

·         ME5A – Satın Alma talebi liste görüntüsü

 

TEKLİF TALEBİ/TEKLİF

TEKLİF TALEBİ

·         ME41 - Teklif talebi yarat

·         ME42 - Teklif talebini değiştir

·         ME43 - Teklif talebini görüntüle

·         ME44 - Teklif talebi ekinin bakımı

TEKLİF

·         ME47 - Teklif yarat

·         ME48 - Teklifi görüntüle

·         ME49 - Teklif fiyatı karşılaştırması

Teklif Talebi/Teklif Raporları

·         ME9A - Teklif talebi çıktıları

·         ME4M - Malzeme için teklif talepleri

 

SÖZLEŞME

·         ME31K - Sözleşme ekle

·         ME32K - Sözleşmeyi değiştir

·         ME33K - Sözleşmeyi görüntüle

·         ME34K - Sözleşme ekinin bakımı

·         ME35K - Sözleşme onayı

·         ME9K - Sözleşme çıktıları

·         ME92K - Sipariş teyidini izle

 

SATIN ALMA SİPARİŞİ - SAS

·         ME21N – Satın Alma siparişi yarat

·         ME22N – Satın Alma siparişini değiştir

·         ME23N – Satın Alma siparişini görüntüle

·         ME9F - SA siparişi çıktıları

Satın Alma Siparişi Raporları

·         ME1P - SAS fiyatının gelişimi

·         ME2M - Malzemeye göre SA siparişleri

·         ME2L - Satıcıya göre SA siparişleri

·         ME2N - SAS numarasına göre SAS'lar

·         ME2C - Mal grubuna göre SA siparişleri

 

STOK YÖNETİMİ

·         MIGO - Mal hareketi

Stok Yönetimi Raporları

·         MMBE - Stoka genel bakış

·         MB51 - Malzeme belgesi listesi

·         MB52 - Depo stok listesi

·         MMSC - Depo yerleri toplu girişi

 

SATICI FATURASI

·         MIRO - Satıcı faturası girişi

·         MR8M - Fatura belgesi ters kaydı

Satıcı Faturası Raporları

·         MIR4 - MIRO çağrısı-durumu değiştir

·         MIR5 - Fatura belge listesini görüntüle

·         MIR6 - Faturalara genel bakış

·         FBL1N - Satıcı münferit kalemleri