SAP FI - Mali Muhasebe

SAP FI - MALİ MUHASEBE UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


ANA VERİLER

HESAP PLANI

·         Ana hesap yaratma işlemleri

·         Ana hesap ana veri bakım işlemleri

·         Ana hesap değiştirme işlemleri

·         Ana hesap görüntüleme işlemleri

·         Ana hesap blokaj ve silme/işaretleme işlemleri

·         Ana hesap raporlamaları ve değişiklik logları

MÜŞTERİ

·         Müşteri yaratma işlemleri

·         Müşteri ana veri bakım işlemleri

·         Müşteri değiştirme işlemleri

·         Müşteri görüntüleme işlemleri

·         Müşteri bloke işlemleri

·         Müşteri silme/işaretleme işlemleri

SATICI

·         Satıcı yaratma işlemleri

·         Satıcı ana veri bakım işlemleri

·         Satıcı değiştirme işlemleri

·         Satıcı görüntüleme işlemleri

·         Satıcı bloke işlemleri

·         Satıcı silme/işaretleme işlemleri

BANKA

·         Banka yaratma işlemleri

·         Banka ana veri bakım işlemleri

·         Banka değiştirme işlemleri

·         Banka görüntüleme işlemleri

·         Banka bloke işlemleri

·         Banka silme/işaretleme işlemleri

DURAN VARLIK

·         Duran varlık yaratma işlemleri

·         Duran varlık ana veri bakım işlemleri

·         Duran varlık değiştirme işlemleri

·         Duran varlık görüntüleme işlemleri

·         Duran varlık bloke işlemleri

·         Duran varlık silme/işaretleme işlemleri

 

SATICILAR MUHASEBESİ

ANA VERİ

·         Satıcı kartları yaratma işlemleri

·         Satıcı ana veri bakım işlemleri

·         Satıcı kartları değiştirme işlemleri

·         Satıcı kartları görüntüleme işlemleri

·         Satıcı kartları bloke işlemleri

·         Satıcı kartları silme/işaretleme işlemleri

KAYIT

·         Fatura ön kayıt işlemleri

·         Fatura gerçek kayıt işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde silme işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinin gerçek kayda dönüştürülme işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde ters kayıt işlemleri

·         Nakit ve banka ödemelerinin gerçekleştirilmesi

·         Nakit ve Banka ödeme işlemleri

·         Mahsuplaştırma işlemleri

·         Denkleştirme işlemleri

·         Çek/senet işlemleri

RAPOR

·         Satıcı bakileri raporlama

·         Satıcı kalemleri analizleri

 

MÜŞTERİLER MUHASEBESİ

ANA VERİ

·         Müşteri kartları yaratma işlemleri

·         Müşteri ana veri bakım işlemleri

·         Müşteri kartları değiştirme işlemleri

·         Müşteri kartları görüntüleme işlemleri

·         Müşteri kartları bloke işlemleri

·         Müşteri silme/işaretleme işlemleri

KAYIT

·         Fatura ön kayıt işlemleri

·         Fatura gerçek kayıt işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde silme işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinin gerçek kayda dönüştürülme işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde ters kayıt işlemleri

·         Nakit ve banka tahsilatlarının gerçekleştirilmesi

·         Nakit ve Banka tahsilat işlemleri

·         Mahsuplaştırma işlemleri

·         Denkleştirme işlemleri

·         Çek/senet işlemleri

RAPOR

·         Müşteri bakileri raporlama

·         Müşteri bakiyeleri listeleri

·         Müşteri kalemleri analizleri

 

DEFTERİ KEBİR MUHASEBESİ

ANA VERİ

·         Ana hesap planı yaratma işlemleri

·         Ana hesap planı ana veri bakım işlemleri

·         Ana hesap planı değiştirme işlemleri

·         Ana hesap planı görüntüleme işlemleri

·         Ana hesap belge girişleri işlemleri

KAYIT

·         Genel kayıtların oluşturulması

·         Ön kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinde silme işlemleri

·         Ön kayıt belgelerinin gerçek kayda dönüştürülme işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

·         Gerçek kayıt belgelerinde ters kayıt işlemleri

RAPOR

·         Hesap planı listesi raporlama

·         Ana hesap planı listesi raporlama

·         Bakiye raporlama

 

DURAN VARLIK MUHASEBESİ

ANA VERİ

·         Duran varlık yaratma işlemleri

·         Duran varlık ana veri bakım işlemleri

·         Duran varlık değiştirme işlemleri

·         Duran varlık görüntüleme işlemleri

·         Duran varlık bloke işlemleri

·         Duran varlık silme/işaretleme işlemleri

KAYIT

·         Belge kayıt

·         Belge ters kayıt

·         Belge değiştir

·         Satın alma yolu ile giriş

·         Müşteri ile çıkış

·         Satış yoluyla çıkış

·         Hurdaya çıkarma yoluyla çıkış

·         Diğer işlemler

·         Ayrıştırma

·         Hesaplaşma

·         Yapılmakta olan yatırımların aktifleştirilmesi

RAPOR

·         Hesap planı listesi raporlama

·         Duran varlık numarasına göre raporlama

·         İş alanına göre raporlama

·         Masraf yerine göre raporlama

·         Aktif duran varlıklarda amortisman (amortisman simülasyonu)

·         Cari yıl amortismanı

KAPANIŞ İŞLEMLERİ

·         Amortisman yürüt

·         Günlüğü görüntüleme

·         Yıl sonu kapanış

·         Mali yıl değişimi amortismanları yeniden hesaplanması