İK Bordro Eğitimi

UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI BORDRO UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI

Bu programın sonunda hedeflenen; katılımcıların bordro kalemleri olan ücret türlerini ve kurallarını öğrenmesi, bordro kalemlerini hesaplayabilmesi ve bordro ile ilgili mevzuat bilgisi edinerek almış oldukları eğitimi iş hayatında da uygulaması.

EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

·         İnsan kaynakları uzmanları,

·         İnsan kaynakları uzman yardımcıları,

·         İnsan kaynakları asistanları,

·         İşletmelerin personel bölümünde çalışanlar,

·         Bordo alanında uzmanlaşmak isteyenler,

·         Bu alana ilgi duyanlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

·         Ücret Kavramı

·         Brüt Ücret Kavramı

·         Net Ücret Kavramı

·         Asgari Ücret Kavramı

·         Asıl Ücret (Çıplak Ücret) ve Giydirilmiş Ücret Kavramı

·         Prime Esas Kazanç

·         Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacak Kazançlar

·         Günlük SGK Tabanı

·         Günlük SGK Tavanı

·         Aylık SGK Tabanı

·         Aylık SGK Tavanı

·         Prim Ödeme Gün Sayıları Hesaplama

·         Prime Esas Kazanç Matrah Devri ve Takibi

·         Ücretten Yapılan Sigorta Primi Kesintileri

·         SGK Prim Oranları

·         Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

·         Genel Sağlık Sigortası Primi

·         Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi (Malullük, Yaşlılık, Ölüm)

·         İşsizlik Sigortası Primi

·         Emekli Çalışanlarda Sigorta Primi Kesintileri

·         SGK İşveren Maliyeti

·         Maliyet Hesaplamaları

·         SGK İşveren Maliyetini Kısa Formüllerle Bulma

·         Gelir Vergisi Kesintisi Hesaplamaları

·         Gelir Vergi Matrahı Hesaplamaları

·         Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı

·         Gelir Vergisi Tarifesi

·         Engelli Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Hesaplama

·         Damga Vergisi Hesaplama

·         AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplama

·         Net Ücret Hesaplaması

·         İşverenin Ek Ödemelerindeki SGK Primi ve Gelir Vergisi İstisnaları

ü  Özel Hayat Sigortası

ü  Özel Sağlık Sigortası

ü  Ölüm, Kaza, Hastalık, İşsizlik, Engellilik, Doğum, Tahsil Sigortaları

ü  Bireysel Emeklilik, Otomatik BES

ü  Bireysel Emeklilik, Otomatik BES ve Özel Sağlık Sigortası Beraber Olursa

ü  Bireysel Emeklilik, Otomatik BES ve Diğer Özel Sigortalar Beraber Olursa

ü  Çocuk Yardımı (Zammı)

ü  Aile (Eş) Yardımı (Zammı)

ü  Yemek Parası

ü  Özel Hayat Sigortası

·         İşçinin Kendi Adına Ödediği SGK Primi ve Gelir Vergisi İstisnaları

ü  Özel Hayat Sigortası

ü  Özel Sağlık Sigortası

ü  Ölüm, Kaza, Hastalık, İşsizlik, Engellilik, Doğum, Tahsil Sigortaları

ü  Bireysel Emeklilik, Otomatik BES

ü  Bireysel Emeklilik, Otomatik BES ve Özel Sağlık Sigortası Beraber Olursa

ü  Bireysel Emeklilik, Otomatik BES ve Diğer Özel Sigortalar Beraber Olursa

·         İcra Kesintileri

·         Kıdem Tazminatı Hesaplamaları

·         İhbar Tazminatı   Hesaplamaları

·         Fazla Mesai Hesaplamaları

·         Kısmi Süreli Çalışanları Tam Süreli Çalışana Çevirme

·         Engelli Personel Tespiti

·         Yıllık İzin Hesaplamaları