SAP PP - Üretim Planlama

SAP PP - ÜRETİM PLANLAMA UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


ÜRÜN AĞACI

·         CS01 - Malzeme ürün ağacı yarat

·         CS02 - Malzeme ürün ağacını değiştir

·         CS03 - Malzeme ürün ağacını görüntüle

·         CS12 - Çok kademeli ürün ağacı

·         CS15 - Tek kademeli malzeme kullanım yeri

DEĞİŞİKLİK

·         CC01 - Değişiklik ana verilerinin eklenmesi

·         CC02 - Değişiklik ana kaydı değişikliği

·         CC03 - Değişiklik ana kaydı görüntüsü

·         CC07 - Değişiklik yönetimi bilgileri

İŞ YERİ TANIMLAMA

·         CR01 - İşyeri yarat

·         CR02 - İşyerini değiştir

·         CR03 - İşyerini görüntüle

·         CR07 - İşyeri kapasiteleri

HİYERARŞİ

·         CR21 - Hiyerarşi yarat

·         CR22 - Hiyerarşinin değiştirilmesi

·         CR23 - Hiyerarşiyi görüntüle

İŞ PLANLARI-ROTALAR

·         CA01 - Normal iş planının yaratılması

·         CA02 - Normal iş planının değiştirilmesi

·         CA03 - Normal iş planını görüntüle

·         CA80 - İş planlarında işyeri kullanımı

ÜRETİM VERSİYONLARI

·         C223 - Üretim versiyonları bakımı

SATIŞ PLANLAMA/KABA PLANLAMA (SOP)

·         MD04 - Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle

·         MC88 - Satış ve üretim kaba planlaması

·         MC74 - Malzemenin program planına aktarılması

MRP

·         MD04 - Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle

·         MD05 - MİP listesi münferit görüntüsü

·         MD14 - Planlı sipariş için münferit dönüştürme

·         MD15 - Planlı sipariş için toplu dönüştürme

·         MD01 - MİP planlama çalıştırması

·         MD02 - MİP münferit planlama (çok kademeli)

·         MD03 - MİP münferit planlama (tek kademeli)

·         MD51 - Proje münferit planlaması

·         MDBT - MİP planlaması (toplu)

ÜRETİM SİPARİŞİ

·         CO04N - Üretim siparişlerini yazdır

·         CO05N - Üretim siparişi onayı

·         CO40 - Planlı siparişin dönüştürülmesi

·         CO41 - Planlı sipariş toplu dönüştürmesi

·         CO01 - Üretim siparişi ekle

·         CO02 - Üretim siparişi değiştir

·         CO03 - Üretim siparişini görüntüle

ÜRETİM SİPARİŞİ TEYİDİ

·         CO11N - Teyit için tek ekran girişi

·         CO13 - Üretim siparişi teyidinin iptali

·         CO15 - Sipariş teyidi girişi

·         CO19 - Zaman olayı girişi

ÜRETİM SİPARİŞİ TOPLU İŞLEME

·         COOIS - Üretim siparişi bilgi sistemi

·         COHV - Üretim siparişi toplu işlemesi