SAP Lojistik MM-PP-SD

SAP LOJİSTİK MM-PP-SD UZMAN KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI


 

SAP MM – MALZEME YÖNETİMİ

ANA VERİLER

MALZEME ANA VERİLERİ

·         MM01 - Malzeme & yarat

·         MM02 - Malzeme & değiştir

·         MM03 - Malzeme & görüntüle

·         MM04 - Malzeme değişiklik belgelerinin görüntülenmesi

·         MM06 - Silinecek malzemeyi işaretle

Malzeme Ana Verileri Raporları

·         MM60 - Malzeme listesi raporu

SATICI ANA VERİLERİ

·         XK01 - Satıcı yarat (merkez)

·         XK02 - Satıcıyı değiştir (merkez)

·         XK03 - Satıcıyı görüntüle (merkez)

·         XK04 - Satıcı değişiklikleri (merkez)

·         XK05 - Satıcı blokajı (merkezi)

·         XK06 - Satıcıyı silmek üzere işaretle (mkz)

Satıcı Ana Verileri Raporları

·         MKVZ - Satıcılar listesi: Satın Alma

BİLGİ KAYDI ANA VERİLERİ

·         ME11 - Bilgi kaydı yaratılması

·         ME12 - Bilgi kaydını değiştir

·         ME13 - Bilgi kaydını görüntüle

·         ME14 - Bilgi kaydının değiştirilmesi

·         ME15 - Bilgi kaydı için silme işareti

Bilgi Kaydı Ana Verileri Raporları

·         ME1M - Malzemeye ilişkin bilgi kayıtları

·         ME1L - Satıcılara ilişkin bilgi kayıtları

 

SATIN ALMA TALEBİ - SAT

·         ME51N – Satın Alma talebi yarat

·         ME52N – Satın Alma talebini değiştir

·         ME53N – Satın Alma talebini görüntüle

Satın Alma Talebi Raporları

·         ME5A – Satın Alma talebi liste görüntüsü

 

TEKLİF TALEBİ/TEKLİF

TEKLİF TALEBİ

·         ME41 - Teklif talebi yarat

·         ME42 - Teklif talebini değiştir

·         ME43 - Teklif talebini görüntüle

·         ME44 - Teklif talebi ekinin bakımı

TEKLİF

·         ME47 - Teklif yarat

·         ME48 - Teklifi görüntüle

·         ME49 - Teklif fiyatı karşılaştırması

Teklif Talebi/Teklif Raporları

·         ME9A - Teklif talebi çıktıları

·         ME4M - Malzeme için teklif talepleri

 

SÖZLEŞME

·         ME31K - Sözleşme ekle

·         ME32K - Sözleşmeyi değiştir

·         ME33K - Sözleşmeyi görüntüle

·         ME34K - Sözleşme ekinin bakımı

·         ME35K - Sözleşme onayı

·         ME9K - Sözleşme çıktıları

·         ME92K - Sipariş teyidini izle

 

SATIN ALMA SİPARİŞİ - SAS

·         ME21N – Satın Alma siparişi yarat

·         ME22N – Satın Alma siparişini değiştir

·         ME23N – Satın Alma siparişini görüntüle

·         ME9F - SA siparişi çıktıları

Satın Alma Siparişi Raporları

·         ME1P - SAS fiyatının gelişimi

·         ME2M - Malzemeye göre SA siparişleri

·         ME2L - Satıcıya göre SA siparişleri

·         ME2N - SAS numarasına göre SAS'lar

·         ME2C - Mal grubuna göre SA siparişleri

 

STOK YÖNETİMİ

·         MIGO - Mal hareketi

Stok Yönetimi Raporları

·         MMBE - Stoka genel bakış

·         MB51 - Malzeme belgesi listesi

·         MB52 - Depo stok listesi

·         MMSC - Depo yerleri toplu girişi

 

SATICI FATURASI

·         MIRO - Satıcı faturası girişi

·         MR8M - Fatura belgesi ters kaydı

Satıcı Faturası Raporları

·         MIR4 - MIRO çağrısı-durumu değiştir

·         MIR5 - Fatura belge listesini görüntüle

·         MIR6 - Faturalara genel bakış

·         FBL1N - Satıcı münferit kalemleri

 

 

SAP PP – ÜRETİM PLANLAMA

ÜRÜN AĞACI

·         CS01 - Malzeme ürün ağacı yarat

·         CS02 - Malzeme ürün ağacını değiştir

·         CS03 - Malzeme ürün ağacını görüntüle

·         CS12 - Çok kademeli ürün ağacı

·         CS15 - Tek kademeli malzeme kullanım yeri

DEĞİŞİKLİK

·         CC01 - Değişiklik ana verilerinin eklenmesi

·         CC02 - Değişiklik ana kaydı değişikliği

·         CC03 - Değişiklik ana kaydı görüntüsü

·         CC07 - Değişiklik yönetimi bilgileri

İŞ YERİ TANIMLAMA

·         CR01 - İşyeri yarat

·         CR02 - İşyerini değiştir

·         CR03 - İşyerini görüntüle

·         CR07 - İşyeri kapasiteleri

HİYERARŞİ

·         CR21 - Hiyerarşi yarat

·         CR22 - Hiyerarşinin değiştirilmesi

·         CR23 - Hiyerarşiyi görüntüle

İŞ PLANLARI-ROTALAR

·         CA01 - Normal iş planının yaratılması

·         CA02 - Normal iş planının değiştirilmesi

·         CA03 - Normal iş planını görüntüle

·         CA80 - İş planlarında işyeri kullanımı

ÜRETİM VERSİYONLARI

·         C223 - Üretim versiyonları bakımı

SATIŞ PLANLAMA/KABA PLANLAMA (SOP)

·         MD04 - Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle

·         MC88 - Satış ve üretim kaba planlaması

·         MC74 - Malzemenin program planına aktarılması

MRP

·         MD04 - Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle

·         MD05 - MİP listesi münferit görüntüsü

·         MD14 - Planlı sipariş için münferit dönüştürme

·         MD15 - Planlı sipariş için toplu dönüştürme

·         MD01 - MİP planlama çalıştırması

·         MD02 - MİP münferit planlama (çok kademeli)

·         MD03 - MİP münferit planlama (tek kademeli)

·         MD51 - Proje münferit planlaması

·         MDBT - MİP planlaması (toplu)

ÜRETİM SİPARİŞİ

·         CO04N - Üretim siparişlerini yazdır

·         CO05N - Üretim siparişi onayı

·         CO40 - Planlı siparişin dönüştürülmesi

·         CO41 - Planlı sipariş toplu dönüştürmesi

·         CO01 - Üretim siparişi ekle

·         CO02 - Üretim siparişi değiştir

·         CO03 - Üretim siparişini görüntüle

ÜRETİM SİPARİŞİ TEYİDİ

·         CO11N - Teyit için tek ekran girişi

·         CO13 - Üretim siparişi teyidinin iptali

·         CO15 - Sipariş teyidi girişi

·         CO19 - Zaman olayı girişi

ÜRETİM SİPARİŞİ TOPLU İŞLEME

·         COOIS - Üretim siparişi bilgi sistemi

·         COHV - Üretim siparişi toplu işlemesi

 

SAP SD – SATIŞ DAĞITIM

MÜŞTERİ ANA VERİLERİ

·         XD01 - Müşteri yarat (merkezi)

·         XD02 - Müşteriyi değiştir (merkezi)

·         XD03 - Müşteriyi görüntüle (merkezi)

·         XD04 - Müşteri değişiklikleri (merkezi)

·         XD05 - Müşteri blokajı (merkezi)

·         XD06 - Müşteri silinmek üzere işaretle (merkezi)

SATIŞ TEKLİF

·         VA21 - Teklif yarat

·         VA22 - Teklifi değiştir

·         VA23 - Teklifi görüntüle

·         VA25 - Teklif listesi

KOŞUL TÜRLERİ

·         VK11 - Koşul yarat

·         VK12 - Koşulu değiştir

·         VK13 - Koşulu görüntüle

SATIŞ SİPARİŞİ

·         VA01 - Müşteri siparişi yarat

·         VA02 - Müşteri siparişini değiştir

·         VA03 - Müşteri siparişini görüntüle

·         VA05 - Sipariş listesi

TESLİMAT

·         VL01N - Müşteri sprş.için gön.teslimat yarat

·         VL02N - Gönderilen teslimatı değiştir

·         VL03N - Gönderilen teslimatı görüntüle

·         VL06G - Gön.teslimatlar için MÇ listesi

·         VL06P - Çekilecek gön.teslimatların listesi

·         VL10A - Svk.tarihi gelen mştr.siparişleri

·         VL10C - Svk.tarihi gelen sprş.kalemleri

·         VL10E - Svk.tarihi gelen sipariş termin st.

·         VL10H - Sevkiyatı yapılması gereken kalemler

·         VL09 - İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı

SATIŞ-MÜŞTERİ FATURASI

·         VF01 - Faturalama belgesi yarat

·         VF02 - Faturalama belgeleri değişikliği

·         VF03 - Faturalama belgeleri görüntüsü

·         VF04 - Ftrl.blg.iş lst.işlemesi

·         VF05 - Faturalama belgeleri listesi

·         VF11 - Faturalama belgeleri ters kaydı

·         FBL5N - Müşteri münferit kalemleri